Psicoteràpia

Psicoteràpia

La psicoteràpia va més enllà de resoldre els problemes o motius de consulta.

Prendre la decisió d’iniciar una psicoteràpia no resulta fàcil, però el dolor o la persistència dels problemes porten a buscar solució. És una oportunitat per a resoldre aquells problemes vitals que porten a demanar ajut, així com a desenvolupar unes habilitats i adquirir eines que ajudaran a tenir una perspectiva més positiva un cop acabada la teràpia.

El meu enfoc terapèutic combina diferents elements de models basats en el canvi, teràpia breu, sistèmica, narrativa, enfocada a solucions, cognitiu-conductual, EMDR i  sistemes familiars interns. Col·laboro amb els meus pacients perquè emprin els seus recursos a mà en la seva xarxa social (família, amics, etc.) per implementar els canvis positius a la seva vida.

Així, gràcies a la teràpia, podem aprendre a identificar sentiments, emprar els senyals corporals, identificar conductes passives o agressives, ser més assertius, identificar i comunicar les necessitats, adonar-te de pensaments automàtics negatius, entendre quins trets de personalitat contribueixen als teus símptomes d’ansietat o depressió i superar els traumes i microtraumes, etc.

El meu interès com a terapeuta es centra en treballar amb persones i famílies de diferents famílies de diferents cultures, religions i estatus socioeconòmic.

La investigació sobre l’eficàcia de la psicoteràpia ha identificat que les qualitats del psicoterapeuta tenen molt més pes que el model de teràpia com a generadors d’èxit.

Per això és important que:

  • La relació fomenti la seguretat i confiança mútua
  • Existeixi un consens sobre quines son les metes, així com un treball conjunt. El pacient com pacient des de fins cap fora i la terapeuta, des de fora cap dins.
  • Es faci flexible l’elecció de tècniques i tractament d’acord a les característiques i necessitats del pacient.
  • Es faci seguiment regular del progrés, si s’estan aconseguint les metes marcades.

La teràpia cognitiu-conductual s’aplica amb gran eficàcia a problemes de depressió, ansietat, fòbies i obsessions.

 

Testimonis. Prem aquí ver llegir els testimonis de persones que han realitzat un procès psicoterapèutic amb la Dra. Capdevila.