Avaluació del vincle

Avaluacions de la qualitat del vincle emocional entre fill(s) de 0 a 18 anys i progenitor(s) després de la  ruptura de parella

Per què és tan important el vincle?

El nadó neix amb instint de vincular-se als cuidadors. Es una necessitat tan poderosa com la de menjar o dormir. Tan forta que un nadó es pot vincular amb figures que no són afectuoses o que el rebutgen.

La principal funció del vincle en el desenvolupament humà és la de servir com a font de seguretat enfront de les situacions estressants que poden provocar por o ansietat.

També té per finalitats:

  • Procurar sentiment de seguretat que promogui l’exploració (aprendre, socialitzar-se…) tot obtenint un equilibri entre la vinculació i l’exploració.
  • Afavorir el pas de la coregulació a l’autoregulació de les emocions.
  • Oferir estratègies per afrontar l’estrès.

Els canvis vitals en els progenitors, com un divorci, una malaltia mental, un canvi de circumstàncies econòmiques o qualsevol altra situació traumàtica o estressant, poden tenir repercussions en el vincle emocional que estableix amb el seu fill.

En el cas de la separació dels progenitors, la ruptura suposa que la parella trenca la seva relació conjugal però manté la seva relació coparental.  La discòrdia entre progenitors pot ser un factor de desprotecció i afectar al vincle i desenvolupament dels fills.

 L’avaluació del vincle

 L’objectiu principal de l’avaluació pericial consisteix en avaluar la qualitat del vincle emocional del nen o nena amb cadascun dels progenitors, i com cada progenitor respon a les necessitats de vincle i exploració dels fills. Les mesures del vincle correlacionen significativament amb el desenvolupament del nen.

Tradicionalment, els tests utilitzats per avaluar el vincle no han tingut una fiabilitat reconeguda i les  observacions de la relació paterno-filial es fan de manera informal, és a dir, no estan estandarditzades.

La recerca en el camp del vincle ha aportat informació i instruments d’avaluació vàlids per comprendre els lligams progenitors-fills. L’exploració del vincle es realitza a partir de:

  • L’enregistrament en vídeo d’una activitat entre el nen i el progenitor, per efectuar una observació i microanàlisi sistematitzada de la interacció del nen amb cada progenitor
  • L’administració de tests narratius que avaluen la representació mental del vincle que ha interioritzat el nen
  • L’administració de qüestionaris a adults i infants o adolescents

A més d’avaluar el vincle, aquestes eines permeten que, si s’escau, fer un treball terapèutic per millorar la relació de l’infant, nen o adolescent amb els seus progenitors. Aquest treball repercutirà favorablement en el benestar de fills i progenitors.