Mediació per la cura de pares grans

Mediació per la cura de pares grans

El fort augment de l’esperança de vida l comporta que cada cop hi hagi més pares grans que necessiten l’ajut dels seus fills.

Parlar amb pares grans de la seva seguretat i de la seva salud no resulta gens fácil. En moments difícils, la decisió d’un germà pot tenir un impacte emocional en un altre germà. El percebre favoritismo d’un dels pares cap a un germà/na pot crear conflictos, a la vegada que el germà/na sobre qui recaigui la responsabilitat de la cura cuotidiana pot sentir-se sobrecarregat.

Fins i tot les famílies que funcionen de manera harmònica poden patir tensions quan s’enfronten a dificultats vinculades amb la cura dels pares grans. Per llei, els fills tenen igual responsabilitat alhora de cuidar dels pares grans, però, per tradició, acostuma a pertocar un d’ells, sigui per qüestions de gènere o de proximitat geogràfica.

La mediació ajuda a les famílies a arribar a acords sobre la cura dels seus pares grans i sobre els temes econòmics que hi pertoquen.

Quines avantatges comporta la Mediació Familiar en la cura de pares grans?

La mediació familiar va més enllà d’assoliar els acords específics.

  • Ajuda a desbloquejar la comunicació per parlar de temes importants abans de que sigui massa tard.
  • Els pares mantenen la seva dignitat i autonomia al trobar-s’hi involucrats en la decisió sobre la seva cura
  • Els fills i filles poden dividir les responsabilitats econòmiques i el volum de la seva cura, encara que no hi visquin prop d’ells
  • Els membres de la família hi col·laboren per tal de crear un pla general,  d’acord a les circumstàncies particulars de cadascú
  • Millora la comunicació i les relacions familiars
  • Es minva l’estrés familiar

Més informació a Preguntes sobre mediació familiar..