Articles

Articles

Articles i intervencions de la Dra. Connie Capdevila sobre Divorci, TDAH, Depressió i Codependència

  • Felicitat

La felicitat depèn en gran part d’un mateix. El Periódico de Catalunya 2014.

  • Divorci

Fills petits de progenitors separats. Reportatge a Programa Para Todos. Minut 43

L’aliat emocional en cas de divorci. Entrevista. Diari Ara 2013

La figura del coordinador de parentalitat en les separacions / divorcis d’alta conflictivitat. Entrevista de ràdio. Lunética news 2013 

El rol del psicólogo mediador como coordinador de parentalidad. Reseña en el InfoCOP del Consejo General de la Psicología en España.

La lenta marxa del pla de parentalitat. Article. El Periódico de Catalunya 2012

Divorcis amb menys desavinences. El Periódico de Catalunya 2011

La marxa lenta del pla de parentalidad. El Periódico de Catalunya 2012

Compareixença sobre el projecte de llei al  Parlament de Catalunya. Canal Parlament 2009

Intervención sobre la custodia compartida y la familia extensa Els matins de Catalunya Ràdio 2009

  • Trastorn de dèficit atencional/hiperactivitat i funcions executives

¿Existen los subtipos de TDAH? ¿Son manifestaciones del mismo trastorno o trastornos diferentes? Revista ADANA 2003

Fenotipo neuropsicológico subtipos trastorno déficit atencional hiperactividad. Revista de Neurología 2005

Tempo cognitivo lento, subtipo de TDAH o una nueva entidad clínica. Revista de Neurología 2006

Complicaciones obstétricas en subtipos Trastorno déficit atencional hiperactividad. International Journal of Clinical and Health Psychology 2007

El trastorno de déficit atencional / hiperactividad. Diferencias entre subtipos. Revista Colegio de Psicólogos InfoCoP on line 2007

Validation of Catalan Version of BRIEF-P. Child Neuropsychology 2011

Entrevista. Concentració sota mínims. Famosos amb TDA/H. El Periódico de Catalunya.

  • Codependència

Codependency: a critique. Journal of Psychoactive Drugs 1990

  • Depressió

Entrevista sobre la depressió. Catalunya Ràdio.

  • Altres temes

La Vanguardia Magazine. Como sobrevivir a la sobremesa navideña.

TVE. Informe semanal. Tragedia en el instituto. Min 4,55

El Periódico de Catalunya. La felicidad depende en gran parte de uno.