Coordinació de parentalitat post-divorci

Coordinació de parentalitat post-divorci

Què és la coordinació de parentalitat?

La coordinació de la parentalitat és un procés alternatiu de resolució de disputes centrat en les necessitats dels nens, per ajudar a pares amb una relació d’alta conflictivitat a implementar el pla de parentalitat post-divorci. Facilita la resolució de disputes entre progenitors, minimitza el conflicte familiar i redueix la litigiositat judicial.

Quines famílies es beneficien de la coordinació de parentalitat?

Famílies en les que els progenitors mantenen un conflicte relacional persistent post-divorci  que pot manifestar-se per:

  • Necessitat de castigar a l’altre progenitor
  • Percepció de que no és un bon progenitor (aliança parental problemàtica)
  • Hostilitat intensa, oberta, continuada entre progenitors, interaccions agressives i centrades en la coparentalitat
  • Denúncies mútues per incompliment del pla de parentalitat
  • Al·legacions d’abús físic o sexual en les que el jutge/essa ha tancat o sobresegut el cas
  • Un progenitor manifesta obertament que vol apartar a l’altre de la vida dels fills/es

Com es pot accedir al servei de coordinació de parentalitat?

Els progenitors poden accedir al servei per resolució judicial o per acord entre progenitors recolzats pels advocats, sempre que hi hagi un pla de parentalitat aprovat pel jutjat.

Quins son els beneficis de la coordinació de parentalitat?

  • Per les famílies, un augment del benestar emocional i reducció del nivell de conflictivitat.
  • Per el jutjat i el jutge, la reducció de la càrrega de treball que generen els litigis continus, menys escrits, compareixences, etc.
  • Pels advocats, una reducció de l’assistència en crisis i de les trucades per temes no legals.