Teràpia familiar

Teràpia familiar

La teràpia familiar ofereix un espai segur on resoldre els conflictes sense que escalin com a casa, millorar la comunicació i recuperar l’harmonia.

La família és la base del creixement i de l’aprenentatge de qualsevol ésser humà. Representa el nucli en el que el nen aprèn un model de relacionar-se, uns valors, què esperar quan es troba trist, quan s’ha equivocat, quan necessita ajut, com resoldre conflictes, etc. Els pares volem transmetre als nostres fills allò que pugui ser-los útil per a sobreviure amb èxit i ser feliços en una societat tan competitiva com la que vivim. Molts són els reptes que interfereixen i amenacen l’equilibri de la nostre família.

Quines situacions es resolen o beneficien de teràpia familiar?

  • Problemàtiques causades per factors externs a la família, com malalties, problemes de feina, mudances
  • Situacions pròpies de les transicions en el cicle vital (com el naixement d’un fill/a, l’entrada en l’adolescència, ‘síndrome del niu buit’, etc.)
  • Problemes emocionals o de conducta en un fill
  • Diferents fases en el tractament de les addicions (o per motivar l’ajuda individual)

Les estadístiques resulten molt engrescadores quan es treballa amb nens que presenten reptes de conducte i/o emocionals per els quals van a teràpia familiar. Després de les sessions de teràpia, el 70% dels seus pares observen una millora en la conducta del nen i la seva relació amb els germans, aconseguint fins i tot un millor rendiment acadèmic. En altres ocasions, cal un altre tipus d’ajut o tractament combinat.

Què és la teràpia familiar?

La teràpia familiar és un mètode amb el que la pròpia família és la unitat de tractament i intervenció. Les sessions contemplen involucrar a un, dos membres o a tota la família, si cal. De totes maneres, l’objectiu de canvi es centra en els patrons d’interacció a nivell familiar. Busquem enfortir els recursos familiars i aconseguir que els membres de la família treballin en col·laboració per a resoldre els seus problemes individuals i comuns.

Sabem que significa un repte aplegar a tots els membres d’una família i, per això, es prioritzen els tractaments a curt termini amb objectius clars.