Per empreses

Per empreses

Oferim serveis a títol individual o per a grups en tres àrees (en format taller o curs):

  • Estratègies de gestió de conflictes
  • Gestió de l’estrès
  • Comunicació intercultural

Oferim serveis a títol individual o per a grups en tres àrees (en format taller o curs):

  • Estratègies de gestió de conflictes
  • Gestió de l’estrès
  • Comunicació intercultural

Curs o Taller 1: Estratègies de gestió de conflictes

Els conflictes poden ser oportunitats de creixement, però intentem evitar-los pels sentiments desagradables que ens generals. Desacords en aparença sense cap importància poden escalar fins a convertir-se en conflictes intensos.

A les empreses, els conflictes son cars, ens prenen temps, redueixen la productivitat i afecten la salut dels treballadors.

Adreçat a: Executius i càrrecs medis.

Objectius: Ser capaços de manegar de manera eficaç situacions o persones difícils, dins i fora la seva empresa.

Contingut: Com es generen els conflictes. Categories de conflictes. Identificar el teu estil personal en la gestió de conflictes. La gestió d’emocions i sentiments.

Mètode: Combinació de classes teòriques i exercicis pràctis (escrits, role-play, etc.)

Curs o Taller 2: Gestió de l’estrés

Tots patim estrés en més gran o menor mesura. Vivim en un món farcit de canvis constants i incertesa, competitivitat i una hegemonia del ‘fer’ sobre el ‘ser’.

Per sort, la Psicologia ens ofereix moltes tècniques i estratègies per a minvar els efectes de l’estrès i desenvolupar eines i habilitats per tal de gestionar-lo.

Adreçat a: Càrrecs medis o directius.

Objectius: Aprendre a sentir sensació de calma i relaxament, dormir millor, resoldre problemes o tasques que han estat evitant, sentir-se més còmodes en circumstàncies socials o manegar situacions d’estrès de manera més efectiva.

Contingut: L’estrès, signes, símptomes i transtorns. Relaxament i visualització. Resolució de problemes. Habilitats interpersonals. Dependent de la durada del curs/taller i de les necessitats del grup es posarà l’èmfasi en uns o altres continguts.

Mètode: Combinació de classes teòriques i exercicis pràctics (escrits, role-play, etc.)

Curs o Taller 3: Comunicació intercultural

La globalització està alterant quasi totes les professions. La natura de les societats és cada cop més culturalment diversa i necessita de professionals acostumats a treballar amb gent de diverses procedències i cultures.

Adreçat a: Empleats d’empreses que contracten persones de múltiples cultures.

Objectius: Obtenir una familiaritat amb conceptes que ajuden a entendre la cultura. Identificar les habilitats multiculturals pròpies. Augmentar competències interculturals. Reduir l’etnocentrisme.

Contingut: Introducció als conceptes bàsics. Barreres en la comunicació intercultural. Personalitat multicultural.

Mètode: Combinació de classes teòriques i exercicis pràctica (escrits, role-play, etc).