Preguntes sobre psicoteràpia

Preguntes sobre psicoteràpia

De què parlem a la primera visita?

A la primera visita, explorarem els motius de consulta, els reptes que presenta el seu moment personal i els recursos/ punts forts amb els que compta. Definirem els objectius que volem aconseguir i explorarem les accions que ja ha intentat abans per a resoldre la seva situació actual.

Quin tipus de tractament necessito?

Cada tractament és diferent i es determina conjuntament entre el pacient i la psicòloga. El progrés es revisarà regularment.

Quin tipus d’orientació de tractament es seguirà?

El meu enfocament terapèutic combina diferents elements de models basats en el canvi, teràpia breu, sistèmica, narrativa, enfocada a solucions i cognitiu-conductual. Col·laboro amb els meus pacients perquè emprin els seus recursos a mà en la seva xarxa social (família, amics, etc.) per implementar els canvis positius a la seva vida.

Amb quina freqüència ens veurem?

Cada etapa del procés té el seu ritme.

Fase d’avaluació: Al començament de la teràpia, les visites es programen un cop a la setmana, tret del cas que, pel seu caràcter urgent, necessiti dues visites a la setmana. En les primeres 3-4 visites, ens centrem en explorar els temes a tractar i planificar el tractament.

Fase mitja: Les sessions es centraran a identificar com funciones i en canviar els patrons de conducta que han interferit en aconseguir les teves metes en diferents àrees de la teva vida.  Desenvoluparàs noves habilitats i eines per afrontar situacions de manera més positiva i constructiva. les sessions setmanals aporten la regularitat i intensitat que fomenta l’eficàcia dels resultats a llarg termini.

Fase de manteniment: Un cop els símptomes han anat desapareixent, les visites es poden espaiar fins un cop cada quinzena. decidim la freqüència més adient, segons la teva evolució. L’objectiu d’aquest nivell consisteix en treballar aspectes puntuals conforme vagin sorgint per a mantenir les fites assolides en el decurs del procés i preparar l’acabament del tractament.

Fase de seguiment: En la darrera fase, decidirem la freqüència de les visites de seguiment.

Quan de temps dura cada visita?

Les sessions tenen una durada de 45 minuts.

Què passa si haig d’anul·lar la meva visita?

És preferible canviar l’hora de la visita que anul·lar-la, per assegurar la continuïtat del tractament. Si no pots venir es demana que anul·lis amb un mínim de 48 hores de marge per telèfon (no via e-mail). Així, ens ajudes a poder oferir-la a altres persones que poguessin necessitar-la.

La meva assegurança mèdica cobreix la Psicoteràpia?

Formo part del quadre facultatiu d’algunes companyies i segons la pòlissa que tinguis contractada no hauràs d’abonar les sessions.

Per altres companyies d’assegurances de Salut que ofereixen pòlisses amb reemborsament per a psicologia (per exemple, Winterthur, BUPA, etc.), et facilitarem un rebut per que el puguis presentar a la teva companyia d’assegurances. Hi ha moltes assegurances que ofereixen reemborsament per Psicologia, per exemple:

Qui es pot beneficiar de la psicoteràpia?

La majoria de gent es pot beneficiar de la psicoteràpia. És necessari que el psicòleg faci un bon diagnòstic, entengui les circumstàncies vitals del pacient i tingui el coneixement del problema o trastorn a tractar.

És el mateix un psicòleg que un psicoterapeuta?

Un psicòleg té la formació universitària en psicologia i un psicoterapeuta obté la formació com a tal en diverses institucions.

El meu currículum inclou un doctorat en psicologia i formació als EEUU en psicoteràpia individual, grupal, de parella i família. Formo part del Col.legi Oficial de Psicologia de Catalunya, la Societat Catalana de Teràpia Familiar i del grup de psicoterapeutes acreditats per la Federación española de psicoterapeutas.