Dr. Diego J. Palao

Dr. Diego J. Palao

El Dr. Diego J. Palao és metge especialista en psiquiatra, amb gran experiència clínica en trastorns mentals de l’adult.

Ocupa actualment el càrrec de Director Executiu del Servei de Salut Mental de la Corporació Sanitària Universitària Parc Taulí de Sabadell (Barcelona), que gestiona la majoria dels serveis especialitzats en salut mental de la comarca del Vallès Occidental Est, de 450.000 habitants.

Va acabar la seva formació en psiquiatria al Hospital Clínic de Barcelona el 1993. Des d’aleshores, ha desenvolupat una intensa activitat clínica vinculada a la responsabilitat en la gestió dels serveis integrats de psiquiatria (Hospital de Mollet del Vallès i Hospital General de Vic, ambdós a Barcelona).

Va acabar la seva formació en psiquiatria al Hospital Clínic de Barcelona el 1993. Des d’aleshores, ha desenvolupat una intensa activitat clínica vinculada a la responsabilitat en la gestió dels serveis integrats de psiquiatria (Hospital de Mollet del Vallès i Hospital General de Vic, ambdós a Barcelona).

Ha dirigit i col·laborat en projectes d’investigació en diverses àrees (esquizofrènia, epidemiologia psiquiàtrica en atenció primària i psicofarmacologia) que han estat publicats i/o presentats com a tesis doctorals. Actualment, aquestes línies d’investigació es desenvolupen en el marc de la Fundació Institut Universitari Parc Taulí de la UAB, on s’ha constituït també l’Observatori de Salut Mental de Catalunya.

Ha estat professor associat de la Universitat Autònoma de Barcelona en la formació bàsica de psicòleg durant cinc anys. Fruit d’aquesta col·laboració es la seva aportació al llibre, tot just publicat, “Manual de Psicopatología General”.

Forma part del Consell Assessor del Pla Director de Salut i Addicions de Catalunya i ha col·laborat amb el World Health Organization (Organització Mundial de la Salut) European Mental Health Program.

Des del juny del 2009 fins novembre de 2013 ha estat president de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental, societat científica que aplega a més de 400 psiquiatres de Catalunya. Des de novembre de 2013 és vicepresident de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears.

Per demanar visita amb el Dr. Palao, trucar al 93 4920372.