Mediació

Mediació

La mediació és una forma de resoldre disputes. S’ajuda a trobar solucions de manera conjunta.En l’àmbit de les famílies, es denomina mediació familiar. La situació més freqüent es dona después d’una ruptura de parella, per posar-se d’acord en temes sobre els fills, l’ús del domicili familiar o temes econòmics, però la mediació també és vàlida i s’aplica a altres divergències vitals entre persones de la mateixa família. Pots llegir més sobre la Mediació familiar i els seus beneficis, clicant aquí.